Vánoční tvoření v 1. ročníku

5.1.2022 11:51

Centrum volného času ve Starém Lískovci navštívili před svátky naši prvňáčci. Koukněte, jak se jim dařilo.


Žáci 1. A a 1. C před svátky navštívili Centrum volného času ve Starém Lískovci. Výukový program byl rozdělen na dvě části - dramatickou a výtvarnou. Zábavnou formou paní lektorky provedly žáky historií, tradicemi a zvyky. V druhé části programu si žáci ve výtvarné dílně vyrobili výrobky s vánoční tematikou. Program se všem moc líbil a těšíme se na další návštěvu v Lince. 

 

Mgr. Kateřina Soukupová

třídní učitelka 1.C