Vítání prvňáčků na ZŠ Labská

29.9.2022 10:21

Ohlédněte se s námi za prvním školním dnem našich prvňáčků.


Ve čtvrtek 1. září 2022 proběhlo slavnostní přivítání prvňáčků naší školy. Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové i další členové rodiny, a hlavně noví prvňáčci se sešli v atriu školy, aby společně přivítali novou životní etapu své rodiny. Tento významný den se zapsal do paměti nejen nově příchozím dětem a rodičům, ale také pedagogickému sboru.

V atriu školy je jako první přivítal pan ředitel Mgr. Michal Dlouhý, zástupkyně ředitele školy Mgr. Lucie Doubravská a Mgr. Lenka Smékalová, pedagogové, třídní učitelky Mgr. Markéta Kubová, Mgr. Monika Kolomazníčková a Mgr. Zdeňka Grižáková, místostarosta Mgr. Jiří Dvořáček, poté několik slov pronesl pan starosta Mgr. Vladan Krásný. Slavnostní atmosféru zpestřilo hudební vystoupení dětí pod vedením paní učitelky Mgr. Kamily Horáčkové.

Po přivítání se noví žáci i s rodiči přesunuli do tříd, kde proběhl krátký program s třídní učitelkou a vychovatelkou školní družiny. Žáci si našli ve třídě své vlastní místo v lavici, rozhlédli se po třídě a prohlédli si dárečky nachystané na lavicích. Od třídní učitelky obdrželi pamětní list, placku či medaili. Také rodiče se dozvěděli informace důležité k chodu školy.

Poté se prvňáčci odebrali s nadšeným výrazem domů.

Přejeme všem prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo, aby si zde našli spoustu nových kamarádů, chodili do školy rádi a aby jejich spokojený úsměv na tváři vydržel co nejdéle, nejen první den, první týden, první třídu, ale i další roky.

Za třídní učitelky 1. ročníku Mgr. Monika Kolomazníčková