Zahájení školního roku 2021/2022

27.8.2021 08:38

Veškeré informace naleznete po rozkliknutí.


POKYNY PRO ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 

1. Zahájení školního roku bude ve středu 1. září 2021 v 8,00 hod.


2. Žáci 2. – 9. tříd odejdou v 7,45 hod. pod vedením svých třídních učitelů do
šaten a tříd. Zde proběhne první testování žáků dle nařízení vlády (manuál ZDE).

Další termíny testování jsou 6. a 9. září 2021.

Žáci se nemusí testovat v případě, že přinesou potvrzení o:

  • očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)
  • prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)
  • negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě


3. Žáci 1. tříd s rodiči odejdou v 7,55 hod. pod vedením svých třídních
učitelů do átria, kde bude provedeno slavnostní zahájení školního roku.

Po slavnostním zahájení odchází děti s rodiči do svých tříd. Proběhne
informační schůzka s třídní učitelkou a vychovatelkou. První školní den
končí pro 1. třídu v 10,00 hodin.

Po celou dobu pobytu v prostorách školy musí mít zákonní zástupci respirátory. Testování žáků 1. tříd proběhne ve čtvrtek 2. září (podrobit testu se žáci nemusí v případě jednoho z bodu v oddíle č.2).


4. Ukončení vyučování 1. září 2021:
1. třídy – v 10,00 hod.
2.- 9. třídy – v 9,40 hod.

O b ě d y pro nedružinové děti se budou vydávat:
I. stupeň – 11,00 – 11,45 hod.
II. stupeň – 11,45 – 13,00 hod.

5. Ukončení vyučování 2. září 2021:
1. třídy – v 10,45 hod.
1. – 5. třídy – v 11,40 hod.
6. – 9. třídy – ve 12,35 hod.

6. Ukončení vyučování 3. září 2021:
1. – 5. třídy – v 11,40 hod.
6. – 9. třídy – ve 12,35 hod.


6. Vyučování dle rozvrhu od pondělí 6. září 2021 (viz Edookit).


7. Provoz školní družiny začíná ve středu 1. září 2021 v 6,30 hodin a končí v 17,00 hodin.


8. Nově příchozí žáci do 6. ročníku budou zařazení do třídy 6. C, sraz mají před školou v 7,45 hod., ostatní příchozí žáci do jiných ročníků se dostaví do kanceláře školy (zákonní zástupci musí mít po vstupu do budovy školy respirátor).