Zahájení školního roku 2020/21

25.8.2020 09:13

Organizaci zahájení školního roku 2020/21 naleznete po rozkliknutí.


POKYNY PRO ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/21

 

1. Zahájení školního roku bude v úterý 8,00 hod. 1. září 2020.


2. Žáci 2. – 9. tříd odejdou v 7,45 hod. pod vedením svých třídních učitelů do
šaten a tříd.


3. Žáci 1. tříd s rodiči odejdou v 7,55 hod. pod vedením svých třídních
učitelů do átria, kde bude provedeno slavnostní zahájení školního roku.

Po slavnostním zahájení odchází děti s rodiči do svých tříd. Proběhne
informační schůzka s třídní učitelkou a vychovatelkou. První školní den
končí pro 1. třídu v 10,00 hodin.

Po celou dobu pobytu v prostorách školy musí mít zákonní zástupci roušky.


4. Ukončení vyučování 1. září 2020:
1. třídy – v 10,00 hod.
2.- 9. třídy – v 9,40 hod.

O b ě d y pro nedružinové děti se budou vydávat:
I. stupeň – 11,00 – 11,45 hod.
II. stupeň – 11,45 – 13,00 hod.

5. Ukončení vyučování 2. září:
1. třídy – v 10,45 hod.
2. – 5. třídy – v 11,40 hod.
6. – 9. třídy – ve 12,35 hod.


6. Vyučování dle rozvrhu od čtvrtka 3. září (viz Edookit).


7. Provoz školní družiny začíná v úterý 1. září v 06,30 hodin a končí v 17,00 hodin.


8. Nově příchozí žáci do 6. ročníku budou zařazení do třídy 6. D, sraz mají před školou v 7,45 hod., ostatní příchozí žáci do jiných ročníků se dostaví do kanceláře školy (zákonní zástupci musí mít po vstupu do budovy školy roušku).