Zahájení školního roku 2022/2023

24.8.2022 17:00

Informace naleznete v tomto článku.


POKYNY PRO ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

 

1. Zahájení školního roku bude ve čtvrtek 1. září 2022 v 8,00 hod.


2. Žáci 2. – 9. tříd odejdou z prostoru před budovou školy 7,45 hod. pod vedením svých třídních učitelů do
šaten a tříd.


3. Žáci 1. tříd s rodiči odejdou z prostoru před budovou školy v 7,55 hod. pod vedením svých třídních
učitelů do átria (v případě nepříznivého počasí do školní jídelny), kde bude provedeno slavnostní zahájení školního roku.

Po slavnostním zahájení odchází děti s rodiči do svých tříd. Proběhne
informační schůzka s třídní učitelkou a vychovatelkou. První školní den
končí pro 1. třídu v 10,00 hodin.


4. Ukončení vyučování 1. září 2022:
1. třídy – v 10,00 hod.
2.- 9. třídy – v 9,40 hod.

O b ě d y pro nedružinové děti se budou vydávat:
I. stupeň – 11,00 – 11,45 hod.
II. stupeň – 11,45 – 13,00 hod.

5. Ukončení vyučování 2. září 2022:
1. třídy – v 10,45 hod.
2. – 5. třídy – v 11,40 hod.
6. – 9. třídy – ve 12,35 hod.


6. Vyučování dle rozvrhu od pondělí 5. září 2022 (viz Edookit od 1. září 2022).


7. Provoz školní družiny začíná ve středu 1. září 2022 v 6,30 hodin a končí v 17,00 hodin.


8. Nově příchozí žáci do 2. - 9. třídy se dostaví do kanceláře školy v 7,45 hod.