Zahájení školního roku 2023/2024

24.8.2023 11:25

Informace k zahájení školního roku naleznete v tomto článku.


POKYNY PRO ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

 

1. Zahájení školního roku bude v pondělí 4. září 2023 v 8,00 hod.


2. Žáci 2. – 9. tříd odejdou z prostoru před budovou školy 7,45 hod. pod vedením svých třídních učitelů do
šaten a tříd.


3. Žáci 1. tříd s rodiči odejdou z prostoru před budovou školy v 7,55 hod. pod vedením svých třídních
učitelů do átria (v případě nepříznivého počasí do školní jídelny), kde proběhne slavnostní zahájení školního roku.

Po slavnostním zahájení odchází děti s rodiči do svých tříd. Proběhne
informační schůzka s třídní učitelkou a vychovatelkou. První školní den
končí pro 1. třídu v 10,00 hodin.


4. Ukončení vyučování 4. září 2023:
1. třídy – v 10,00 hod.
2.- 9. třídy – v 9,40 hod.

O b ě d y pro nedružinové děti se budou vydávat:
I. stupeň – 11,00 – 11,45 hod.
II. stupeň – 11,45 – 13,00 hod.

5. Ukončení vyučování 5. září 2023:
1. třídy – v 10,45 hod.
2. – 5. třídy – v 11,40 hod.
6. – 9. třídy – ve 12,35 hod.


6. Vyučování dle rozvrhu od středy 6. září 2023  (viz Edookit od 4. září 2023). Odpolední výuka 2. stupně bude zahájena od 11. září 2023.


7. Provoz školní družiny začíná v pondělí 4. září 2023 v 6,30 hodin a končí v 17,00 hodin.


8. Nově příchozí žáci do 2. - 9. třídy se dostaví do kanceláře školy v 7,45 hod. Vyjímku tvoří noví žáci 6. tříd (6.C), kteří mají sraz před školou v 7,45 hodin.