Zakončení školního roku na ZŠ Labská

30.6.2020 12:03

Vážení rodiče a přátelé školy, níže uvedený článek vyjde ve starolískoveckém zpravodaji. Pro ty z vás, ke komu se výtisk nedostane, zveřejňujeme na našich stránkách.


Zakončení školního roku na ZŠ Labská

            Přišel konec veskrze zvláštního školního roku... Jak by se vyjádřili sportovní komentátoři, zatímco první poločas proběhl v relativním klidu a bez větších překvapení,

ve druhé půli nebyla o dramatické momenty nouze. Žádnému ze zúčastněných – dětí, rodičů i pedagogů -  z paměti  nezmizí datum 11. března, kdy se na dlouhé týdny pro všechny zavřely brány škol a před námi zůstalo neprobádané území distančního vyučování. Výuka pak probíhala pouze na dálku a děti se najednou do školy začaly těšit...

            11. května se po dvou tichých měsících naše škola otevřela nejprve pro žáky 9. tříd. Většina rodičů přivítala možnost, aby se děti připravovaly za přísných hygienických podmínek k přijímacím zkouškám na střední školy. Žáci přicházeli ve skupinách 2x týdně na dopolední bloky věnované matematice a českému jazyku.

            O čtrnáct dní později následovaly deváťáky také děti z prvního stupně. Značky v barvě sluníček před školou, upravená školní jídelna a maximálně patnáctičlenné třídy, to byly některé z novinek restartu školní docházky. Rozzářené oči dětí i paní učitelek mluvily za vše. Konečně jsme zase spolu. Jako poslední dostali možnost návratu do lavic 8. června druhostupňoví žáci. Na přihlášené děti z 6. - 8. tříd čekaly navzdory složitým organizačním nárokům dvakrát týdně pětihodinové vzdělávací bloky. Škola se probouzela k životu.

             Vysvědčení jsou rozdána. Uzavřela se další etapa školního života. Děkujeme všem, kterých se jakkoli týkala, za vstřícnost, snahu a lidskost. Přejeme krásné letní prázdniny a těšíme se na setkání v novém školním roce.

                                                                                                                      Vedení ZŠ Labská