Adaptační odpoledne prvňáčků

22.9.2023 07:40

To, jak probíhalo adaptační odpoledne prvňáčků, se dozvíte v tomto článku.


Adaptační odpoledne pro žáky prvních tříd a jejich rodiče i sourozence proběhlo 14. 9. 2023 za krásného slunečního počasí, které prozářilo nejen školní hřiště (místo konání), ale i nejednu dušičku.

Rodiče a děti přivítala paní zástupkyně Kateřina Soukupová a poté už mohlo vypuknout zábavné plnění úkolů na 9 stanovištích. Tyto pro naše nové žáčky připravily paní učitelky1. tříd a paní vychovatelky ŠD. Odměnou byl kornout sladkostí a grilované či na ohni opékané špekáčky. Děkujeme všem přítomným za příjemnou atmosféru, radost ze setkání a zápal při plnění nejrůznějších úkolů. Věříme, že vás i nás tento pozitivní prožitek bude dlouho provázet při plnění úkolů prvního roku školní docházky.

 

Mgr. Marcela Špalková

třídní učitelka