Adaptační program pro nové žáčky z 1. tříd

11.9.2019 15:24

Adaptační program pro nové žáčky z 1. tříd


Dne 5. září 2019 se v odpoledních hodinách konal adaptační program pro nové žáčky z 1. tříd.

Prvňáčci přišli v doprovodu rodičů a sourozenců prožít zábavné odpoledne na školním hřišti.
Všechny přítomné přivítal pan ředitel s paní zástupkyní a třídními učitelkami. Pro děti bylo připraveno několik stanovišť, na kterých plnily nejrůznější úkoly. Skládaly puzzle, skládaly kostky podle vzoru, vydaly se po stopách Yettyho nebo si zahrály společně florbal. Za odměnu si odnesly diplom a malý dáreček.
Po vydatné námaze se s chutí pustily do grilovaných špekáčků a do ochutnávání dobrot, které připravily jejich maminky.

Děkujeme všem za hojnou účast a věříme, že setkání si všichni užili. Rodiče s dětmi tak dostali příležitost potkat se s učiteli a vychovateli mimo školní lavice a mohla tak být nastavena pozitivní atmosféra pro vzájemnou spolupráci.