Činnostní výuka v prvouce ve třídě 3.A

25.1.2020 18:19

Více info po rozkliknutí článku


Některé učivo prvouky 3. ročníku jsme si v naší třídě zpříjemnili praktickými pokusy. Děti se vždy rozdělily do několika skupinek, ve kterých postupně procházely jednotlivá stanoviště. Na každém z nich plnily praktické úkoly, jejichž průběh zapisovaly do připravených pracovních listů.

V prosinci si třeťáci tímto způsobem vyzkoušeli, jak reagují jejich smysly, a lépe tak pochopili učivo o lidském těle. Většinou se museli obejít bez zraku a vyzkoušeli si, zda pomocí čichu, chuti nebo hmatu poznají různé předměty a pochutiny nebo jestli dokáží poslepu dokreslit daný obrázek a uhádnou sluchové hádanky.

V lednu se děti zabývaly učivem o měření času, délky, hmotnosti, objemu a teploty. Praktické pokusy rozšířily jejich povědomí o fyzikálních veličinách a konkrétní představu o daných jednotkách. Učivo o měření času si předem procvičovali nejen na vlastnoručně vyrobených hodinách, ale podle hodin promítnutých na interaktivní tabuli si také zkoušeli svoji dechovou kapacitu, či kolik vyjmenovaných slov stihnou napsat v určeném limitu. Na laboratorních vahách zase porovnávali či měřili hmotnost daných předmětů, pomocí různých odměrek odhadovali objem nádob i změnu hladiny vody při vložení předmětu do odměrného válce, zapisovali teplotní rozdíl mezi studenou a teplou vodou a v neposlední řadě trénovali odhad vzdálenosti na dlouhé školní chodbě.

Praktické činnosti se dětem velice líbily, což dokládá jejich aktivní přístup a přání účastnit se i dalších budoucích projektů. V průběhu několika vyučovacích hodin se nám podařilo hlouběji proniknout do učební látky a doslova si ji osahat. Za významnou pomoc při organizaci na jednotlivých stanovištích děkujeme i pí. asistentkám ze 4. a 5. ročníku, bez nichž by tato činnost nebyla uskutečnitelná.

Mgr. Kateřina Ježová