Den stromů v 1.C

22.10.2019 21:04

Den stromů v 1.C


Věděli jste, že i stromy mají svůj den D? Žáci z 1. C už to vědí. Dozvěděli se, že se u nás Den stromů slaví 20. 10. od roku 1906 (přerušila ho jen válka a komunistický režim) a znovu obnoven byl pak v roce 2000. Tento svátek se slaví i v jiných zemích. Téma ,,Stromy" se  prolínalo celým vyučováním. A co na žáky všechno čekalo? Seznámili se s historií svátku, vypracovali pětilístek na slovo strom, snažili se vymyslet větu o stromech, hledali v koruně stromu slova, která pak četli, přiřazovali listy se stejným počtem teček a čárek, porovnávali počty listů a tvořili příklady na sčítání a odčítání a řešili slovní úlohy. Nechyběla ani pohybová chvilka, kdy si žáci zahráli na strom, který roste ze země a zazpívali si písničku Stromy. Krásně přitom protáhli své tělo. V psaní si uvolnili ruku pomocí padajícího listí a hledali cestu v bludišti s kaštany. V prvouce poznávali pomocí puzzle stromy, listy, jejich plody a zopakovali si pomocí  prezentace listnaté a jehličnaté stromy. Den si žáci báječně užili.