Den Země

11.5.2023 12:59

Jak druháčci slavili svátek Země?


Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento významný den je zaměřený na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa. To všechno se žáci dozvěděli během projektové výuky. A co se ještě dozvěděli? Jak bychom měli chránit naši Zemi, shlédli krátká videa o planetě, co všechno může znečišťovat planetu, učili se třídit odpad, plnili jsme zajímavé úkoly na naučné stezce a vytvořili si flipbook.

 

Mgr. Kateřina Soukupová

třídní učitelka