Den Země ve 4.A

11.5.2024 19:53

22. dubna se ve třídě 4.A konal 1. ročník třídního Ekologického veletrhu.


Všichni žáci se na tento den proměnili ve vědce a vědkyně zabývající se aktuálními ekologickými problémy ve světě. 

Na začátku svého bádání každá skupinka vědců vyhledávala informace o zadaném problému pomocí zapůjčených notebooků, následně pak ve všech skupinách proběhla důsledná diskuze o podobě výsledného projektu, který měli všechny skupiny před svými kolegy a kolegyněmi prezentovat. 

Výsledné práce byly ohodnocené jak paní učitelkou, tak i ostatními žáky ve třídě a jednotlivé skupiny mohly díky své prezentaci získat body do třídní hry. 

Tento den všechny zúčastněné moc bavil a už teď se těšíme, co nám přinese příští ročník. 

 

Mgr. Adriana Ulianinová

třídní učitelka