Ekologické výukové programy v centru Lipka pro 2. stupeň

12.1.2020 18:38

Ekologické výukové programy v centru Lipka pro 2. stupeň


Od září do prosince se po jednotlivých třídách žáci 6. - 8. ročníků zúčastnili několika akcí zážitkové pedagogiky – výukových programů školského zařízení Lipka. Posláním Lipky je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže i dospělých směřující k osvojování environmentálně příznivějších způsobů života. Programy vedli příjemní a erudovaní lektoři, děti se ukázaly jako pozorní posluchači i šikovní aktivní účastníci jednotlivých kurzů.

Šesté třídy se poučily o potravních vztazích a fotosyntéze na pracovišti Lipky „Jezírko“. Sedmáci si v centru Rozmarýnek poslechli výklad a také debatovali o tématu Marihuana a konopí. Osmé třídy se v dozvěděly důležité informace v rámci programu Když se řekne sex.

Těšíme se na další spolupráci s centrem Lipka.