Halloween a Dušičky v 5. A

12.11.2023 09:14

Jak prožila Halloween i Dušičky třída 5. A ze ZŠ Labská?


V naší třídě 5. A již víme, v čem spočívá rozdíl mezi slavením tzv. Halloweenu a Památky zesnulých, kterou více známe pod názvem Dušičky. Obojí jsme si totiž prožili na vlastní kůži v různých aktivitách. A nejen to, dobrovolně jsme se vydali trošku se bát až pod zemský povrch.

Hned na počátku týdne, tedy v pondělí 30. 10., jsme se ve školní počítačové učebně pustili do únikové hry na téma Halloween, kterou nám připravila naše paní učitelka. Únik ze špatného snu plného tmy, duchů, tajemných zákoutí, náhrobků a jiných strašidelných prvků byl možný pouze po splnění úkolů (zaměřených na opakování učiva z několika předmětů) a následném odemknutí zámků. Tajenka zněla SAMHAIN. Po následném vizuálním vysvětlení tajenky ve formě videa jsme tedy zjistili, že kořeny Halloweenu sahají až k dávným Keltům. V různých obměnách a úpravách se slaví zejména v některých zahraničních zemích hodně vesele s maskami, koledami a sladkostmi, dále nesmí chybět dýně jako strašidelné svítilny. V dalších vyučovacích hodinách jsme se zabývali (různými aktivitami, mj. opět interaktivními) porovnáváním se svátkem více českým, tj. Dušičkami.

Následující den v úterý 31. 10., již plně vybaveni teoretickými znalostmi, jsme do toho šli naplno. Rozhodli jsme se, že se nebudeme bát a osobně půjdeme do Kapucínské hrobky, kde to již rozhodně legrace nebyla. Zde na nás dost zapůsobily opravdické pozůstatky lidí. Již víme, proč má smysl vyjadřovat úctu dříve zemřelým. Zejména z důvodu úcty se v těchto místech ani nesmí, rozumějte nehodí, fotografovat. Velmi jsme přemýšleli, co znamená tvrzení: „Čím jste Vy, byli jsme i my, čím jsme my, budete i Vy.“ A ano, strach z toho trochu chvílemi šel, ale my si vše v klidu vysvětlili a pochopili… že má smysl vzpomínat na své předky a občas zajít na místo, kde odpočívají. I proto zapalujeme svíčky, tvoříme výzdobu… a hlavně i tímto vzpomínáme a vzdáváme jim úctu…

Na závěr našeho zkoumání a porovnávání obou svátků jsme se vydali do  brněnského podzemí pod Zelným trhem. Dozvěděli jsme se tu spoustu nových historických zajímavostí, nechali se zavřít (dobrovolně) do klece bláznů i poseděli v místní „hospodě“. Nic nám tam bohužel nenabídli, ale získali jsme alespoň recepty na středověké pokrmy s veverkami či kapry v omáčce s ovocem. Jen nevíme, kolik případných hostů by to aspoň ochutnalo. Co myslíte? Vy byste to zkusili?

Zážitků bylo za těch pár dní mnoho a opravdu jsme si to všichni užili. Důležitým poznatkem pro nás je, že je možné prožít obojí. Zablbnout si třeba jako strašidlo i docela vážně se zamyslet nad tím, že si naši předkové zaslouží vzpomínku. Protože bez nich a jejich života bychom přece nebyli ani my.

 

Žáci třídy 5. A ZŠ Labská

s třídní učitelkou K. Ježovou a paní asistentkou L. Pozděchovou