Jak jsme ve III.B oslavili svobodu

20.11.2019 17:17

Jak jsme ve III.B oslavili svobodu


Naše přípravy na oslavy sametové revoluce jsme zahájili tím, že jsme si doma popovídali s rodiči a prarodiči, kteří sametový převrat zažili a popsali své zážitky a dojmy. A také zavzpomínali na doby, kdy se nesmělo cestovat, stály se fronty na pomeranče a některé děti nesměly studovat, protože jejich rodiče nesouhlasili s tehdejší mocí.

Do třídy jsme přinesli věci, které byly symbolem tehdejší doby: noviny, časopisy, odznaky, knihy, hračky, bankovky a mnoho jiných zajímavých věcí.

Líbila se nám píseň Náměšť, s chutí jsme se ji naučili. A její poslední verš o kráse lidské svobody nás bavil snad nejvíc, protože teď už víme, jak to tenkrát bylo.