Listopadové listování v 1. C

12.12.2022 14:19

Jak listujeme v 1.C? Dozvíte se v tomto článku.


V měsíci listopadu se kluci a holky společně se svojí paní učitelkou zapojili do projektu s příznačným názvem Listování.
Listovalo se všude.....V učebnicích při seznamování se s novými písmenky či číslicemi, v knihách při čtení pohádek, básniček či příběhů. Nejvíce si děti zalistovaly při vycházkách do barevných zákoutí v okolí školy. Listovalo se a listovalo....Společně jsme nasbírali různobarevné a tvarem rozmanité listy, ze kterých jsme tvořili v hodinách pracovní a výtvarné výchovy. Fantazie dětí nebrala konce. Vylistovaly krásná razítka, obkreslovaly, vyrobily originální listová strašidýlka.
Téma listování se objevilo i v hudební a tělesné výchově, kdy se o listech zpívalo, tančilo i cvičilo.
Listopadový projekt jsme zakončili ve školní kuchyňce, kde si holky a kluci vykrajovali a upekli slané tvary listů – jak jinak, než z listového těsta. Super práce a zábava a pro všechny velká pochvala za skvělý měsíc!


Mgr. Zdeňka Grižáková

třídní učitelka 1. C