Návštěva knihovny  – 1. třídy

20.9.2019 15:28

Návštěva knihovny  – 1. třídy


Ve středu 18. září všechny první třídy navštívily výukový program ,,Kamarádka knížka“. Paní knihovnice zábavnou formou seznámila prváčky s chodem knihovny, jak se můžou žáci zaregistrovat a získat průkaz čtenáře, jak si vyhledat a vypůjčit knížky a jak se chovat ke knize. Na závěr si paní knihovnice přichystala krátkou ukázku z pohádkové knížky.

Prváčci se už těší na další návštěvu knihovny a zapůjčí si svoji první knihu, kterou si doma prohlédnou a přečtou.