Projektová výuka podzim v 1.C

16.10.2019 16:47

Projektová výuka podzim v 1.C


Žáci si poprvé vyzkoušeli trošku netradiční výuku o podzimu formou projektového vyučování.
Naučili se spolupracovat, řešit problémy, překonávat obtíže, a to společně v hnízdech se svými spolužáky, kde se mohli radit a domlouvat nad zadanými úkoly. Téma se prolínalo všemi předměty. Děti uplatnily znalosti a dovednosti z jednotlivých předmětů. Řešily úkoly z českého jazyka (pětilístek, slovní zásoba, čtení slov a určování počtu slabik), matematiky (vytváření příkladů na sčítání, odčítání do 5, porovnávání pomocí listů a klacíků, poznávání geometrických tvarů v přírodě), prvouky (vycházka do okolí školy, poznávání stromů, plodů) i výtvarné výchovy a pracovní výchovy (kresba a výroba draků, které žáci mohli v hodině tělesné výchovy vyzkoušet, jak krásně létají). Netradiční vyučování se všem hodně líbilo. Už se těšíme na projektovou výuku k Mezinárodnímu dni stromů a jablek.