Projektový den

15.11.2019 00:04

Projektový den 5.A


Ve čtvrtek 14. 11. 2019 probíhal ve třídě 5. A projektový den na téma Sametová revoluce. Pro žáky bylo připraveno mnoho zajímavých činností. Celý projektový den jsme zahájili videoukázkou, pokračovali powerpointem a skupinovou prací. Ve skupinkách jsme skládali text na základě předešlých informací a vytvářeli myšlenkovou mapu. Následně jsme se všichni společně podívali na díl ze seriálu Vyprávěj – Sametová revoluce a zazpívali si písně Gaudeamus Igitur a Modlitba pro Martu. Projektový den se nám všem moc líbil. Všichni jsme se těšili domů, až budeme moci zahájit diskuzi s našimi rodiči a prarodiči.