Zahájení školního roku 2019/2020

21.8.2019 19:35

Pokyny k organizaci 1. školního dne naleznete po rozkliknutí.


POKYNY PRO ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

2019/2020

1. Zahájení školního roku bude v 8 hodin 2. září 2019.


2. Žáci 2. – 9. tříd odejdou v 7,45 hod. pod vedením svých třídních učitelů do
šaten a tříd.


3. Žáci 1. tříd s rodiči odejdou v 7,55 hod. pod vedením svých třídních
učitelů do átria, kde bude provedeno slavnostní zahájení školního roku.
V případě nepříznivého počasí by zahájení pro 1. třídy proběhlo ve školní
jídelně.
Po slavnostním zahájení odchází děti s rodiči do svých tříd. Proběhne
informační schůzka s třídní učitelkou a vychovatelkou. První školní den
končí pro l. třídu v 10,00 hodin.


4. Ukončení vyučování 2. z á ř í :
1. třídy – v 10,00 hod.
2.-9. třídy – v 9,40 hod.

O b ě d y pro nedružinové děti se budou vydávat:
I. stupeň – 11,30 – 12,00 hod.
II. stupeň – 12,00 – 12,30 hod.

5. Ukončení vyučování 3. z á ř í :
1. třídy – v 10,45 hod.
2. – 5. třídy – v 11,40 hod.
6. – 9. třídy – ve 12,35 hod.


6. Vyučování dle rozvrhu od s t ř e d y 4. září.


7. Provoz školní družiny začíná v pondělí 2. 9. v 06,30 hodin a končí v 17,00 hodin.


8. Nově příchozí žáci se dostaví do kanceláře školy.