Školní výlet 1. tříd

14.6.2019 18:00

Školní výlet 1. tříd


První ročníky se 12.6. vypravily na školní výlet. Naší první zastávkou byl Skanzen ve Strážnici, kde jsme si prohlédli v jakých obydlích lidé dříve žili a dozvěděli se zajímavé informace o životě našich předků. Poté jsme absolvovali odpočinkovou plavbu lodí po Baťově kanálu, při které paní průvodkyně vyprávěla dětem nejen o historii této vodní cesty, ale i o rostlinách a živočiších, kteří tam žijí. Výlet jsme zakončili návštěvou Zoologické zahrady v Hodoníně, která děti velmi bavila. Celý výlet jsme si všichni užili a těšíme se na další akce.