Spelling Bee

31.3.2024 13:06

V úterý 19. března proběhla na naší škole hláskovací soutěž Spelling Bee.


Soutěžě se účastnili žáci čtvrtých a pátých tříd. Z jednotlivých jazykových skupinek byli vybráni zástupci, kteří se účastnili školního kola. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a pro obě byly připraveny dvě sady slov podle obtížnosti. Při hláskování neboli spellingu soutěžící prokázali, že nejenže skvěle zvládají anglickou abecedu, ale osvojili si i obsáhlou slovní zásobu. Všichni soutěžící školního kola byli odměněni pěknými cenami a diplomem.

V kategorii 4. tříd se na třetím místě umístil Damián Duda ze 4.A, druhé místo obsadila Michaela Mariničová ze 4.B a vítězkou se stala Mahika Mishra ze 4.B.

V kategorii 5. tříd 3. místo obsadil Lukáš Pospíšil z 5.B, 2. místo Stella Škáchová z 5.B a 1. místo získal Michal Klimeš rovněž z 5.B.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a gratulujeme!

Za tým organizátorů

Mgr. Dana Pardyová