Týden s knihou v ŠD

18.3.2024 20:43

Březen je nejen první jarní měsíc, ale také měsíc knihy.


Ve školní družině jsme s dětmi celý týden besedovali o oblíbených knihách, které si nosily a četly z nich kamarádům. Seznámili jsme se s různými žánry, děti si vyráběly záložky do knih, navrhovaly vlastní obálky knih, vymýšlely vlastní příběhy a komiksy. První oddělení zakončilo ,,Týden s knihou" návštěvou knihovny.


Celý týden jsme si užili a zjistili jsme, že i kniha může být dobrý kamarád :)

Za kolektiv vychovatelek
Helena Dzuracká