Environmentální centrum s 3. ročníky

Environmentální centrum s 3. ročníky

Pasování prvňáčků 1.10.2019

Pasování prvňáčků 1.10.2019

Exkurze žáků 8. tříd do Prahy

Exkurze žáků 8. tříd do Prahy

SPORTOVNÍ DNY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

SPORTOVNÍ DNY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Návštěva knihovny  – 1. třídy

Návštěva knihovny  – 1. třídy

Mezinárodní ceny vévody z Edinburgu

Mezinárodní ceny vévody z Edinburgu

Adaptační program pro nové žáčky z 1. tříd

Adaptační program pro nové žáčky z 1. tříd

První velký den prvňáčků

První velký den prvňáčků